Lokala och regionala arrangemang

SLFF anordnar lokala och regionala arrangemang på en rad orter i landet. Arrangemangen syftar till att erbjuda medlemmar en arena att träffas, byta erfarenheter och ge fortbildning och inspiration.

Ansvarig för de lokala och regionala arrangemangen är SLFF:s medlemsombud Frida Engman, frida.engman@slff.se, 08-440 84 80.


2018

22 mars, Stockholm

Hej Bonnierförlagen Lära! – Bonnierförlagens satsning på pedagogisk utgivning

Som ett led i att bredda utgivningen och satsa på nya marknader startade Bonnierförlagen pedagogisk utgivning för lärare och elever 2018. Utgivningen för första helåret planeras till 25 titlar och sker i samarbete med Bonnier Carlsen. Marie Carlsson, tidigare förlagschef på Liber, leder satsningen. Vid sin sida har hon Eva Skarp, tidigare produktutvecklare och förläggare, också från Liber.

Välkommen till en författarkväll där vi lär känna Bonnierförlagens satsning på pedagogisk utgivning – Bonnierförlagen Lära.

Läs mer i inbjudan till "Hej Bonnierförlagen Lära! – Bonnierförlagens satsning på pedagogisk utgivning (pdf, öppnas i nytt fönster).

14 mars, Göteborg

Kadir Meral: Mångkulturell skola

Dagens svenska skola är en spegling av det mång­kulturella samhället vi lever i. Barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund, religion och traditioner går i samma klass och delar samma bänk. Detta ger oss stora möjligheter men också utmaningar. Hur ska vi lyckas skapa ett klimat där människor från olika kulturer umgås och tolererar varandra?

Varmt välkommen till en tankeväckande kväll med både skratt, allvar och värme!

Kadir Meral kom till Sverige som tonåring med sina föräldrar och sju syskon, på flykt av politiska skäl från en kurdisk by i sydöstra Turkiet. Trots ett hem med föräldrar utan skolgång lyckades han utbilda sig till gymnasielärare. Kadir arbetar också som ståuppkomiker och lyfter upp integration och mångkultur i skolan genom att blanda humor och allvar i sin föreläsning. Kadir fångar och berör publiken vart han än kommer!

Läs mer i inbjudan till "Kadir Meral: Mångkulturell skola" (pdf, öppnas i nytt fönster)

5 mars, Malmö

Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer med glesbygden när flickorna flyttar därifrån för att plugga medan pojkarna stannar kvar? Vad händer med familjen när kvinnorna kräver män som tar ansvar för hem och barn?

Varmt välkommen till en författarkväll där Emma Leijnse berättar om den tysta utbildningsrevolutionen. Journalisten Emma Leijnse har rest genom Sverige för att utforska hur världen förändras när kvinnorna tar över universiteten. Reportageboken Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen är en berättelse om klass, våld, kön, utanförskap, självkänsla, familje­längtan och världsfred.

Läs mer i inbjudan till "Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen" (pdf, öppnas i nytt fönster)

2017

5 december, Umeå

Författarträff

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar
medlemmar varmt välkomna till en författarkväll med samtal kring frågor om utgivning, författarskap, generella avtalsfrågor och vägen in i det digitala.
Vi ser fram emot att få träffa dig!
Samtalsledare
Lena Wennberg Trolleberg skriver läromedel i franska och engelska. Hon arbetar som förstelärare på Stadsöskolan (7–9) i Gammelstad, Luleå och är ledamot i SLFF:s förbundsstyrelse. 

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar medlemmar varmt välkomna till en författarkväll med samtal kring frågor om utgivning, författarskap, generella avtalsfrågor och vägen in i det digitala. 

Samtalsledare: Lena Wennberg Trolleberg skriver läromedel i franska och engelska. Hon arbetar som förstelärare på Stadsöskolan (7–9) i Gammelstad, Luleå och är ledamot i SLFF:s förbundsstyrelse.

Läs mer i inbjudan till Författarträff (pdf, öppnas i nytt fönster)

28 november, Stockholm

En kväll för läromedelsförfattare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar medlemmar varmt välkomna till en författarkväll med samtal kring frågor om utgivning, författarskap, generella avtalsfrågor och vägen in i det digitala. 

Samtalsledare: SLFF:s förbundsordförande Wiwi Ahlberg skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium och är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Wiwi har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984 och arbetar även med skolutveckling.

Läs mer i inbjudan till En kväll för läromedelsförfattare (pdf, öppnas i nytt fönster)

22 november, Lund

Uppmärksammad historieundervisning - Årets historielärare berättar om sitt arbete

Årets historielärare Marcus Karlsson använder modern teknik för att förmedla äldre historia. Han har drivit Katedralskolan i Lunds projekt med två mobilappar: ”Slaget vid Lund” och ”Medeltidens Lund”. Utöver det har han även lett skolarbetet med en bok om koncentrationslägret Ravensbrück. Marcus arbete har rönt stor uppmärksamhet genom flera tidningsreportage och inslag på nyhetssändningar.

Varmt välkommen till en inspirerande kväll där Marcus berättar om sitt arbete.

Läs mer i inbjudan till Uppmärksammad historieundervisning (pdf, öppnas i nytt fönster)

9 november, Göteborg

Snacka om att skolan vilar på tyst kunskap– elevers, lärares och rektorers

I skolans värld talar vi ofta om kunskap i form av explicit kunskap så som vetenskaplig kunskap, fakta, förståelse, färdigheter och förmågor. Men explicit kunskap vilar på tyst kunskap som skapas i den praktik vi är verksamma. Varför behöver vi snacka om tyst kunskap? Vad händer om vi inte gör det? Men är inte tyst kunskap tyst? Hur kan tyst kunskap utvecklas och förbättras? Hur kan man forska på tyst kunskap? Anette Jahnke diskuterar frågorna med hjälp av aktuell forskning om lärares professionella kunskap, arbetsliv och filosofi samt konkreta exempel från elevers, lärares och rektorers arbete.

Anette Jahnke är fil.dr. i professionspraxis, verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. Hon är medlem i SLFF och författare till boken Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik samt en av författarna till Flip the system – förändra skolan från grunden utgiven på Studentlitteratur. I sin forskning har hon intresserat sig för den praktiska och ofta tysta kunskapens betydelse för elevers, lärares och rektorers arbete.

Läs mer i inbjudan till Snacka om att skolan vilar på tyst kunskap (pdf, öppnas i nytt fönster)

18 september, Stockholm

Grejen med svenska språket

Vad är det som gör att vi förstår varandra? En person som gått djupare än många andra för att försöka svara på den frågan är Sara Lövestam. Som skönlitterär författare, språkvetare och lärare i svenska för invandrare arbetar hon med språket ur många vinklar. Under kvällen blandar Sara kunskap med kuriosa om svenska språket, samt delar med sig av sin väg till författarskapet – om glädjeämnen och utmaningar i skrivandet.

Läs mer i inbjudan till Grejen med svenska språket (pdf, öppnas i nytt fönster)

18 maj, Stockholm

Endast det bästa är gott nog för barnen! – Visning av utställningen ”En sagolik skola – folkskolan 175 år”

Välkommen till en visning av utställningen "En sagolik skola – folkskolan 175 år" på Prins Eugens Waldermarsudde. Ambitionerna med folkskolans utveckling under första delen av 1900-talet var stora. Utställningen berättar om folkskolans pionjärer, om barnens och lärarnas villkor med tyngdpunkt på bilder och berättande.Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarstiftelsen som driver projektet En sagolik skola, visar oss utställningen.

Läs mer i inbjudan till Endast det bästa är gott nog för barnen! (pdf, öppnas i nytt fönster)

29 mars, Göteborg

Varför ska jag lära mig det här? – En kväll om den svårfångade motivationen
En av de vanligaste frågorna i klassrummet som lärare får från elever är ”Varför ska jag lära mig det här?”. Frågan har ännu större aktualitet med den utmaning skolan ställs inför i och med digitaliseringen av lärmiljön.Välkommen till en högaktuell kväll där Jan Blomgren ringar in vad som främjar och hämmar elevers motivation i en digitaliserad miljö. Vilka faktorer har enligt elevernas perspektiv betydelse för med vilken motivation de tar sig an de situationer och uppdrag som de möter under sin grundskoleutbildning?

Jan Blomgren doktorerade i november 2016 med sin avhandling "Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö" vid Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Avhandlingen handlar om elevers lärprocesser, motivation och målsättning med sitt lärande i en miljö med god tillgång till digitala resurser. Jan har lång erfarenhet som lärare och arbetar idag som utvecklingsledare inom Frida Didaktikcentrum AB:s verksamhet.

Läs mer i inbjudan till Varför ska jag lära mig det här? (pdf, öppnas i nytt fönster)

13 mars, Malmö

12 tankar om skolans digitalisering
Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef och har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor. Han är författare till boken "12 tankar om skolans digitalisering" där han delar med sig av sina erfarenheter av digitala förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att själv arbeta vidare med.

Varmt välkommen till en högaktuell kväll där Edward Jensinger delger oss sina tankar om skolans digitalisering och kopplingen till läromedel.

Läs mer i inbjudan till "12 tankar om skolans digitalisering" (pdf, öppnas i nytt fönster)

9 mars, Stockholm

Vart är svenskan på väg? – Trender och tendenser i dagens skriftspråk
Hur lever och förändras vårt språk och hur ska man förhålla sig till den pågående utvecklingen? SLFF hälsar varmt välkommen till en kväll om språkregler, författarengagemang och kärleken till språket! Siv Strömquist är föreläsare.

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och har i sin forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Hon är författare till flera kursböcker, främst inriktade på skrivteori och skrivkonst. Senaste bidraget är Skiljeteckensboken (2013, Morfem).

Läs mer i inbjudan till Vart är svenskan på väg? (pdf, öppnas i nytt fönster)

15 februari, Umeå

Som blixtar från klar himmel - om kvinnor i historieböckerna
Under flera år har diskussionen förts kring avsaknaden av kvinnor i historieböckerna. På uppdrag av regeringens delegation för jämställdhet i skolan gjordes en granskning av läromedel i historia 2010 och resultaten av den granskningen har sedan lyfts i flera sammanhang. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig varmt välkommen till en kväll om maktperspektiv, kvinnor i historieböckerna och historieundervisning där kvinnor görs till subjekt.

Lina Lindström, som föreläser under denna kväll, är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå. Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet. Lina bloggar på Skolvärlden där hon beskriver hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning.

Läs mer i inbjudan till Som blixtar från klar himmel_Umeå_170215 (pdf, öppnas i nytt fönster)

25 januari, Stockholm

Läsförståelse - något alla lärare oavsett ämne borde undervisa i
Resultatet från den senaste PISA-undersökningen 2015 visar att svenska 15-åringars läsförståelse förbättrats, och Sveriges resultat har gått från att ligga under OECD-genomsnittet 2012 till att nu vara något högre än genomsnittet. Det är främst lågpresterande elever som står för resultatförbättringen. Men vi får inte glömma att cirka var femte svensk elev, det vill säga 18 procent, inte har sådan grundläggande läsförståelse som krävs för att klara sig i samhället. Även likvärdigheten har minskat på ett oroväckande sätt. Men det finns mycket vi kan göra för att ändra detta, inte minst genom en aktiv och medveten läsförståelseundervisning i alla ämnen! Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig välkommen till en kväll om läsförståelse med Barbro Westlund.

Barbro Westlund är filosofie doktor i didaktik, lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och medlem i SLFF. Hon är tidigare lågstadielärare och läromedelsförfattare till flera uppmärksammade böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning, bland annat Aktiv läskraft – att undervisa i lässtrategier för förståelse (2015, Natur och Kultur). Barbro engageras ofta som föreläsare i projekt kring läsning såsom Läslyftet och Berättarministeriet, där hon i den senare också varit med i referensgruppen.

Läs mer i inbjudan till Läsförståelse Stockholm 170125 (pdf, öppnas i nytt fönster)

9 november 2017