Almedalen 2013 - debatt om Makten över skolan

Den 3 juli 2013 debatterade SLFF tillsammans med Lärarnas Riksförbund - LR om Makten över skolan, Almedalen. 

Debatten handlar om makten över utbildningen och makten över Sveriges framtid. Wiwi Ahlberg, SLFF:s ordförande och Bo Jansson, LR:s ordförande debatterar med politiker: Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad och ordförande för utbildningsnämnden, (FP), Maria Stockhaus, kommunalråd, (M) samt Per Kornhall, författare och lärare. Moderator är Pelle Thörnberg.

Den svenska skolan styrs genom de mål och regler som anges av staten, finansieras av kommunerna och realiseras av lärarna. En bärande idé i styrningen av skolan är att det är lärarnas professionella bedömningar som ska avgöra hur målen ska nås, med utgångspunkt tagen i elevernas behov. Men vilka möjligheter har lärarna att styra över genomförandet av utbildningen? Vilken makt har lärarna över val av läromedel och undervisningsmetoder? Vilken betydelse får detta för eleverna?

SLFF:s pressmeddelande Almedalen 130704: Välutbildade lärare krävs för en fungerande skola (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid frågor kontakta förbundsdirektör Jenny Lundström, tfn 08-440 84 80, 070-440 02 60 eller jenny.lundstrom@slff.se.

Följ oss även på twitter https://twitter.com/jennyslff

Läs mer på Almedalens webbplats:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14380?redir=