Almedalen 2017

Under Almedalsveckan i Visby 2017 pågår 3938 evenemang, 250 av dessa handlar om utbildning.

Alla elever har inte samma möjligheter i skolan idag. Vi vet att tillgången till kvalitativa läromedel skiljer sig åt stort mellan olika kommuner, olika skolor. Det är en oacceptabel situation eftersom tillgång till kvalitativa läromedel handlar om såväl resultat som likvärdighet. Att elever och lärare har tillgång till rätt utrustning borde vara en självklarhet.

Almedalen 2017 foto Frida Engman

SLFF fanns på plats under Almedalsveckan för att bevaka de seminarier som berör förbundet och läromedelsförfattarnas situation; både när det gäller utbildningspolitikens prioriteringar och läromedels roll i likvärdighetsdebatten, men även digitaliseringens påverkan på författaryrket och villkoren för läromedel på såväl skolor som universitet.

Mer om detta kan du läsa om i kommande nummer av Manus, 3 2017 som kommer ut i september.

SLFF har tidigare under flera år deltagit med egna seminarier och debatter under politikerveckan i Almedalen. I vänstermenyn hittar du några av våra senaste debatter.

Tills webbplatsen för Almedalsveckan, www.almedalsveckan.info/

26 januari 2018