Almedalen 2015 - Varför är läromedel så viktiga?

Som tidigare år deltog SLFF under Almedalsveckan. I år samverkade vi med läromedelsförläggarnas förening Svenska Läromedel där vi samarrangerade två på varandra följande debatter, den 2 juli på Gotlands museum i Visby.

Pressmeddelande 150630 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Pressmeddelande 150702 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Debatt 1: Varför är läromedel så viktiga?

Debatten kan ses här nedan på webbplatsen.

Först ut var SLFF:s debatt med namnet, Varför är läromedel så viktiga? Den svenska skolan borde vara i världsklass. Men resultaten i PISA, OECD och andra undersökningar visar att elevernas och studenternas kunskaper sjunkit under senare år. Samtidigt har kostnaderna för skolan ökat medan kostnaderna för läromedel minskat. Är det så att det finns ett samband mellan läsförståelse och tillgång på läromedel?

I debatten deltog Wiwi Ahlberg, förbundsordförande, SLFF. Kirsti Hemmi, docent i matematikdidaktik, Mälardalens högskola och gästforskare på Uppsala universitet. Christer Nylander, vice ordförande i Utbildningsutskottet, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna samt Mats Pertoft, ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen, skolpolitisk talesperson, tidigare riksdagsledamot för MP. Pelle Thörnberg, moderator.

Inbjudan till debatten Varför är läromedel så viktiga? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid frågor: förbundsdirektör Jenny Lundström, tfn 08-440 84 80 eller jenny.lundstrom@slff.se

Debatt 2: Varför behöver skolan en digital strategi?

Debatten därefter - Varför behöver skolan en digital strategi? - var också bemannad med rikspolitiker och experter och fokuserade på digitala läromedel. En strategi behövs för att inte slösa bort digitaliseringens kunskapspotential och för att göra skolan mer likvärdig. Men det finns olika uppfattningar om varför och hur. I debatten deltog Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson, riksdagen. Peter Becker, grundare, Datorn i utbildningen. Ebba Östlin (S), ordförande utbildningsnämnden, Botkyrka kommun. Edward Jensinger, gymnasiechef, Malmö stad. Anu Viik, lärare, Gotland. Jan Wifstrand, moderator.

Vid frågor: Rickard Vinde, vd, Svenska Läromedel, 0708-43 12 11, rickard.vinde@svenskalaromedel.se